top of page

Kolon betyr ledd på gresk og representerer arkitektens rolle som kobling mellom drømmer og gjennomføring. Som arkitekt fungerer jeg som bindeledd mellom mine kunders drømmer og realiseringen av dem, mellom prosjektet og kommunen, og mellom kunde og utførende entreprenør.

Med fokus på rehabilitering, tilbygg og påbygg av privatboliger, vil Kolon Arkitektur bidra til å skape hjem hvor mennesker kan leve, vokse og trives i. Jeg følger kundene mine gjennom hele prosessen, fra skisser til detaljering, gjennomføring og innflytt. Kolon Arkitektur har alltid fokus på tett oppfølging for å sikre høy kvalitet.

Kolon Arkitektur het tidligere ERT Arkitektur, som så dagens lys i 2018, etter at jeg våren 2017 hadde startet for meg selv som freelance/konsult.

Sofia Nagell,  Arkitekt MNAL

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 1999-2005

Ecole d’Architecture de Paris-Belleville, Paris 2002-2003

NTNU, Trondheim 2003-2004

 

Solheim + Jacobsen Arkitekter (2006-2011)

Expology (2011-2013)

Plan og Bygningsetaten (2013-2014)

Driv Arkitekter (2016-2017)

bottom of page